Solvarme i Den Selvforsynende Landsby

I Den Selvforsynende Landsby på Sydfyn har flere installeret solvarmeanlæg fra Varmt Vand fra Solen. Det går hånd i hånd med stedets idealer om bæredygtighed og selvforsyning.

Solvarme i Svanholms storkollektiv

Storkollektivet på Svanholm Gods har haft solvarmeanlæg i 10 år. Med nye solvarmebeholdere fra Varmt Vand fra Solen satser de på at mindske distributionstabet fra anlægget og udnytte solvarmen endnu bedre.

Solvarme i lystbådehavn

Solopvarmet bad til havnens sommergæster giver stor besparelse til lystbådehavn nær København.

Solvarmeanlæg med rørsolfangere og pillefyr

Dan Grønbæk monterede i april 2008 sit solvarmeanlæg, der efter udvidelse med en ekstra solfanger består af 3 vakuumsolfangere H20, 500 liter buffertank og pillefyr.

Hvilken besparelse giver et solvarmeanlæg?

Hvis du vil danne dig et indtryk af, hvilken økonomisk besparelse solvarmen vil betyde, er det mest præcise at se på dit nuværende energiforbrug.

Solvarmeanlæggets driftsomkostninger

De fleste solvarmeanlæg kører i mange år uden andre udgifter end pumpernes elforbrug.

Kan solvarme betale sig?

Man skulle tro at økonomien i et solvarmeanlæg hænger sammen med, hvor meget solen skinner, eller om man har et perfekt sydvendt tag.

Miljø og samfundsøkonomi

Man hører af og til at solvarmeanlæg (solceller, elbiler, vindmøller, isolering osv.) aldrig tjener sig selv hjem, rent energimæssigt. Er der noget om snakken?

Menu

Menu