Solvarmeanlæg med solcelledrevet pumpe

Hvis brugsvandsanlæggets cirkulationspumpe udskiftes med en 12V-jævnstrømspumpe, kan pumpen drives af en solcelle, dvs. at der ikke bruges strøm fra nettet til at drive anlægget.

NB: Artiklen har måske mest historisk interesse, idet vi ikke pt. (dec. 2017) forhandler nogen jævnstrømspumpe.


Koncept

Variant af (fx) brugsvandsanlægget, hvor 230V-styring og –pumpe erstattes af en solcelledrevet 12V-pumpe. Det tiltalende ved løsningen er, at solvarmeanlægget her ikke bruger nogen (fossil) energi til driften, men leverer et 100% ”overskud” af forureningsfri energi. 


Opbygning

Opbygningen adskiller sig ikke væsentligt fra det almindelige brugsvandsanlæg. Styringen bortfalder (eller erstattes af en anden type styring, se herunder), og den almindelige cirkulationspumpe erstattes af en jævnstrømspumpe som Laing eller IVAN El SID. 


Funktion

Når solen begynder at skinne på den elproducerende solcelle, starter pumpen med at cirkulere solvarmevæsken ned i beholderen. Samtidig opvarmer solen solfangeren, så beholderen opvarmes af den cirkulerende væske.


Dimensionering og ydelse

Anlægget dimensioneres efter de almindelige regler. Da det ikke kræver særligt stor kraft at cirkulere væsken i et lukket kredsløb som en solvarmekreds, leverer en 20-30-Watts solcelle normalt strøm nok til en passende jævnstrømspumpe.


Integration med varmeanlæg

Systemet integreres som det normale brugsvandsanlæg.


Teknik og varianter

Selve det faktum, at pumpen er af en anden type gør, at du skal overveje følgende problematikker:
 
  • at pumpekraften ikke er tilstrækkelig til at hente evt. luft, der udskilles fra den friske solvarmevæske, med ned i systemet oppe fra solfangerne – dvs. at der nok skal sættes en udlufter oppe ved solfangerne
  • at pumpen ikke som normalt kan slukkes, når tanken når en bestemt temperatur – dvs. solfangeren skal ikke være for stor i forhold til beholderen
  • at pumpen under visse omstændigheder kører, selv om beholderen faktisk er varmere end solfangerne, dvs. at varmen ”smides ud” igen
Det sidste fænomen optræder jo mest, når man alligevel har meget solvarme til rådighed, men kan alligevel være irriterende!


Solcelle med styring

Derfor er det måske værd at overveje en variant med styring. Styringen sørger for at pumpen kun tændes, når solfangeren er varmere end beholderen. I Varmt vand fra solens program kan styringen enten bestå i den differenstermostat, der er lavet specielt til El SID-pumperne, eller de specielle PV-udgaver af vores styringer ANS21 og UVR63. El SID-differenstermostaten kan kun bruges, når der rådes over et 12V-system med batterier, UVR’en kan tilsluttes både en fast 12V-strømforsyning og en 12V solcelle, der jo leverer en mere varierende spænding.
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu