Praktiske spørgsmål omkring etablering af et solvarmeanlæg

Generelt er det heldigvis uproblematisk at lave solvarme i Danmark. Det er normalt ikke noget man skal ansøge kommunen eller nogen andre instanser om, og man må lave det meste selv.


Hvad må man lave selv?

Man må gerne selv både reparere og nyopføre sit varme- eller solvarmeanlæg: Opsætte beholdere, radiatorer og solfangere, forbinde dem med rør og sætte vand på varmesystemet.


Hvad må man ikke lave selv?

De ting, der kræver autorisation i varmeanlægget er dækket af begrebet VA (som i Vand og Afløb): Arbejde med brugsvand (vand fra vandværket), og etablering af afløbsinstallationer.
Også noget af det elarbejde, der kan indgå i et solvarmeanlæg kan være forbeholdt professionelle.
Indebærer arbejdet flytning eller etablering af gas- eller oliefyr, kræver dette også professionel assistance!


I forbindelse med etablering af et solvarmeanlæg er det altså koldtvandstilslutningen og eltilslutningen, der er autorisationskrævende. Her har jeg i faglige sammenhænge hørt forskellige udlægninger, bl.a. at det kun er drikkevandet, der skal autorisation til (varmt vand er jo ikke drikkevand), og at man gerne må lave elarbejdet på anlægget selv, blot styringen er tilsluttet en stikkontakt, og elarbejdet altså foregår efter kontakten. I praksis vil jeg mene at de fleste nok vil kunne og måtte forbinde en pumpe med en styring, mens tilslutning af et større antal pumper mv. fordelt ud over et større område, med nødvendig etablering af faste kabler vil kræve besøg af en rigtig elektriker.


Fjernvarme

Det er mit indtryk at de færreste forsyningsselskaber har noget at indvende mod solvarme. Det kan dog være en god idé at kontakte selskabet for at høre om de skulle have særlige krav til anlæggets udformning. For solvarmeanlæg kan dette dreje sig om at sikre en tilstrækkelig afkøling af fjernvarmen, og (ved anlæg med buffer) om anlægget skal udføres som et direkte eller indirekte anlæg (med eller uden varmeveksler/adskillelse).


Servitutter

Hvis du bor i et område eller et hus, der er omfattet af bygningsmæssige restriktioner, skal du huske at undersøge, om disse tillader opsætning af solfangere, og om der er særlige krav til anlæggets fremtræden. Normalt er der ingen problemer - men check hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Her er det værd at bemærke at solfangere ikke falder ind under evt. servitutter vedr. reflekterende tagbelægning. Disse servitutter, som vistnok er lavet for at undgå for mange sortglaserede tegltage, har intet at gøre med solfangere, som jo netop er et af de mest absorberende "tagmaterialer", der findes! Giv ikke op, selv om kommunen måske ikke har fået fat i denne detalje!


Bliver forsikringen dyrere af solvarme?

Når du har (fået) opsat dit solvarmeanlæg, skal du huske at melde det til dit forsikringsselskab. Det koster ikke noget, og medfører ikke præmieforhøjelse, men det kan vise sig nyttigt, hvis der senere skulle opstå skader, der kan relateres til solvarmeanlægget.

Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu