Dele i solvarmeanlægget

Hvordan virker egentlig en ekspansionsbeholder? Hvad er forskellen på en plan solfanger og en rørsolfanger? Læs mere om (sol)varmeanlæggets komponenter.

Kontraventilen

Kontraventilen modvirker uønsket selvcirkulation. Hvis kontraventilen strejker risikerer du at fyre for gråspurvene.

Centralvarmestationen og motorshunts

Centralvarmestationen sender varme ud i huset og giver mulighed for at regulere centralvarmevandets mængde og...

Den termostatiske ventil

Selvvirkende temperaturregulerings-ventiler bruges bl.a. som radiatortermostater, skoldningssikringer og kedelshunts.

Varmtvandsstationen

Varmtvandsstationen laver friskt varmt vand ved hjælp af varmeenergi fra buffertanken.

Motorventilen

En motorventil er en "fjernbetjent hane". Når ventilen modtager strøm fra styringen, åbner eller lukker den.

Varmeveksleren

Varmevekslerens funktion er at overføre varmeenergi fra én væske til en anden. Varmeveksleren kan være indbygget i en...

Solvarmestationen

Solvarmestationen eller pumpeblokken er vores betegnelse for de komponenter, der sidder mellem solfanger og...

Solvarmestyringen

Solvarmestyringens basale funktion er at tænde en pumpe, når solfangeren er varmere end varmtvandsbeholderen.

Bufferbeholderen

Akkumulerings- eller bufferbeholdere bruges til opbevaring af varme. De indeholder centralvarmevand, ikke brugsvand.

Den plane solfanger

Solfangeren er solvarmeanlæggets mest udsatte del og skal derfor være lavet af nogle ordentlige materialer.

Sikkerhedsgruppen

Sikkerhedsgruppen eller montagesættet indeholder de drifts-, kontrol- og sikkerhedselementer, der skal være i enhver...

Ekspansionsbeholderen

En ekspansionsbeholder optager noget af (sol)varmeanlæggets væske, når væsken opvarmes og derfor udvider sig.

Solvarmevæsken

Solvarmevæsken er en frostvæske, der bruges til at overføre varmen fra solfangerne til brugsvandet eller...

Skoldningssikringen

Skoldningssikringen blander koldt vand i, når det varme vand overstiger den indstillede temperatur, så ingen...

Sikkerhedsarmaturet

Når vandet i en varmtvandsbeholder opvarmes, udvider det sig. Derfor skal beholderen forsynes med et...

ALFA-MIX

ALFA-MIX er et apparat, der gør det muligt for en almindelig vaskemaskine (kun med koldtvandsindtag) at bruge varmt...

Rørsolfangeren

Rørsolfangeren består af et større antal adskilte absorbere pr. solfanger. Hver absorber befinder sig inde i et...

Solvarmebeholderen

Solvarmebeholderen overfører og opbevarer energien fra solfangerne i sit indhold af varmt brugsvand.

Cirkulationspumpen

Varme stiger naturligt opad. Derfor er det kun det selvcirkulerende anlæg, hvor beholderen ligger højere end...

Menu

Menu