Brugsvands-cirkulation

Hvis afstanden mellem éns varmtvandsbeholder og bad eller køkken er stor, oplever man at der går lang tid før det varme vand er fremme, når man åbner for hanen. Det er både irriterende og spild af vand.

Den bedste kur imod dette er at planlægge sit varmeanlæg, så varmtvandsbeholderen står tæt ved forbrugsstederne! Den næstbedste, og det, der kan være nødvendigt i eksisterende huse, er at lave cirkulation på det varme vand.

Brugsvandscirkulation er energikrævende, dels fordi det kræver en særlig pumpe, der bruger strøm, men først og fremmest, fordi det fører til øget varmetab fra varmtvandsrørene, der jo står og er varme hele tiden. Brugsvandscirkulation kræver en returledning - et rør, hvor det afkølede vand kan føres tilbage til varmtvandsbeholderen. Både de almindelige varmtvandsrør og retur-røret bør isoleres godt. 


Både energiforbruget til pumpen og varmetabet fra rørene kan begrænses ved at styre pumpen. En god pumpestyring indeholder både et ur, så pumpen slukkes på tidspunkter hvor den ikke er nødvendig, og en termostat, så den slukker, når der er varmt vand fremme, hvor det skal bruges. Har man i forvejen en avanceret solvarmestyring (UVR1611, UVR16X2) er det ofte muligt at lade denne klare styringen. Har man ikke, kan mange brugsvands-cirkulationspumper fås med indbygget styring. Derudover kan vores varmtvandsstationer med styringen FWR22 også styre en cirkulationspumpe.


Cirkulationsledningen bør føres retur i beholderen i det niveau, der forventes at svare til den temperatur, vandet kommer retur med: Kører pumpen uden temperaturstyring bør den føres retur til den øverste, varme del af beholderen - slukkes pumpen, så snart det varme vand er fremme ved forbrugsstedet som det sker med en hensigtsmæssig styring, vil returvandet til beholderen altid være ret koldt, hvorfor det kan føres retur i bunden af beholderen. Mange varmtvandsbeholdere har en særlig tilslutning for cirkulation, se den enkelte beholders datablad.

Relaterede produkter
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu