Sommerhusanlægget

Koncept

Sommerhusanlægget holder huset frost- og fugtfrit, når huset ikke bebos. Når man er i huset, laver det masser af solvarmt badevand og gulvvarme. Før ankomst sætter man varme på via Internet, kalenderfunktion eller SMS (ekstraudstyr). Den avancerede klimakontrol holder energiforbruget så lavt, at det giver mening at dække det med en billig elpatron. 


Opbygning

Sommerhusanlægget består af:
- en buffertank/akkumuleringsbeholder med solvarmespiral og elpatron
- et antal solfangere
- en varmtvandsstation ("gennemstrømnings-vandvarmer")
- en motorstyret shunt
- en varmeanlægsstyring med indbygget "vejrkompenseringsanlæg" og fugtføler

Diagrammet herover viser anlæggets typiske opbygning.


Funktion - buffer

Buffertanken er en stor beholder, fuld af varmeanlægsvand. Her tilføres - og opbevares - varmeenergien fra solvarmen og fra en evt. brændeovn med gris. Den indbyggede elpatron supplerer efter behov. Og herfra tages varmen ud til husets (gulv-)varmeanlæg og til den særlige station, der producerer det varme brugsvand. Alt styres præcist og energibesparende af den elektroniske varmeanlægsstyring.

Bufferen erstatter altså den sædvanlige varmtvandsbeholder, og det er et godt bytte, fordi

- den rummer både varme og varmt vand
- den kalker ikke til, selv om den opvarmes til 95°C, og
- den holder lige så længe som en radiator!

Kun solvarme og evt. brændeovn med gris kan opvarme hele bufferen. Elpatronen opvarmer kun bufferens øverste del, så der altid er varme på lager til brugsvand og rumvarme, men samtidig plads til varme fra solen nedenunder.


Funktion - Solvarmeanlægget

Solvarmeanlægget er udformet med vægten lagt på enkelhed og pladsbesparelse. Den varme frostvæske fra solfangeren opvarmer bufferen via den indbyggede varmeveksler i bunden af beholderen. Det opvarmede vand søger op i toppen af beholderen, hvorfra det tages ud til gulvvarmen. Når man bruger varmt vand, bruger varmtvandsstationen energien fra toppen af bufferen og leder det afkølet tilbage til bunden af bufferen, hvor solvarmespiralen sidder. Herved får solfangerne optimal køling og ydelse.


Funktion - Varmtvandsstationen

Varmtvandsstationen består af en pladevarmeveksler af rustfrit stål med høj ydelse, en kraftig pumpe og diverse hjælpekomponenter. Varmtvandsstationen kan siges at være en avanceret udgave af den gammelkendte gennemstrømnings-vandvarmer.


Intet ”gammelt vand”

Der er altså ikke varmt vand på lager - det laves, sekundet før man tapper det. Det betyder, at det varme vand altid er helt "friskt" og legionellafrit, uanset hvor længe det er siden sommerhuset har været beboet. Fordi energien til opvarmningen kommer fra en stor buffer, kan der tappes store mængder, før beholderen er tom. Opbygningen og styringen af varmtvandsstationen sikrer både at varmeveksleren ikke kalker til, og at buffervandet køles helt af, før det sendes retur til bufferens bund.
 
Læs mere om varmtvandsstationen.


Funktion - Styringen

Sommerhusanlægget styres af den lille, frit programmérbare styring RSM610. Betjeningsinterfacet, der samtidig er rumtemperatur- og fugtføler er CAN-MTX2. Anlægget kan tilgås via Internettet via interfacet CMI, som kan udstyres med et GSM-modul, fx hvis der ikke er internetadgang i huset.
Styringen beregner den på ethvert tidspunkt nødvendige fremløbstemperatur og indstiller denne trinløst med den motorstyrede shuntventil. Lokalt og via internettet vælges mellem de to driftstilstande Til stede og Ikke til stede.


Dimensionering af sommerhusanlæg

Sommerhusanlægget dimensioneres som andre solvarmeanlæg med buffer.


Ydelse

Tankerne bag sommerhusanlægget er følgende: Et moderne, velisoleret sommerhus har et meget beskedent energiforbrug på måske 6.000 kWh/år ved konstant brug. Solvarmeanlægget dækker ca. 1/3 heraf. Ved at sænke temperaturen i huset så meget som muligt, men altid holde sig over dugpunktet sikres dels et minimalt energiforbrug om vinteren, hvor huset bruges mindst, samtidig med at der altid er et godt klima og en frisk duft i huset.
Såfremt elopvarmningen suppleres med f.eks. en brændeovn, sænkes forbruget yderligere. Vælger man en ovn med vandgris, kan den producerede varme også ledes ud i gulvene.
Er huset knapt så velisoleret, kan ren elvarme være en for dyr fornøjelse. I sådanne tilfælde anbefales det i stedet at producere suppleringsvarmen ved hjælp af en varmepumpe.


Integration med varmeanlæg

Sommerhusanlægget udgør et komplet varmeanlæg for moderne, velisolerede huse, der står tomme størstedelen af tiden. Anlægget kan nemt tilsluttes en brændeovn med gris. Den dag man evt. beslutter sig til at flytte mere permanent ind i huset kan anlægget nemt suppleres med fx en varmepumpe eller et automatisk fyr.
Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu