Hvilken besparelse giver et solvarmeanlæg?

Udgangspunktet for en økonomiberegning i et solvarmeanlæg er selvfølgelig forholdet mellem:

  • Prisen på anlægget, og 
  • Den årlige besparelse
Besparelsen er meget afhængig af, hvilken energikilde man ellers bruger i sit hus. Fjernvarme og varmepumper regnes normalt for de økonomisk set dårligste "partnere" for solvarmeanlægget, mens fx et ældre oliefyr vil give en meget stor besparelse, hvis det kan slukkes i sommermånederne. Besparelsen kan derfor med rimelig præcision findes ved at se på dit nuværende energiforbrug.


Besparelse ved brugsvandsanlæg

Overvejer du et solvarmeanlæg, der udelukkende bidrager til varmtvandsproduktionen, altså det man kalder et brugsvandsanlæg, skal dets størrelse vælges ud fra hvor mange personer der er i husstanden, se Hvor stort skal solvarmeanlægget være?. Sådan et anlæg sparer 50-60% af den energi, du ellers bruger på brugsvandsopvarmning.

Kender du dit energiforbrug i en sommermåned, hvor der ikke bruges energi til andet end at varme vand op med, kan det nuværende forbrug i sommerhalvåret findes ved at gange månedens forbrug med 6. Resultatet vil ca. svare til den opnåelige besparelse pr. år, idet solvarmeanlægget vil dække det meste af varmtvandsforbruget i de seks solrigeste måneder og en mindre del af forbruget i de øvrige seks måneder.


Brugsvands- og rumvarmeanlæg

Overvejer du et større anlæg, der både bidrager til brugsvands- og rumopvarmningen, så er der ikke nogen præcis anlægsstørrelse at gå ud fra. Et godt bud for et midianlæg med 9 m² solfanger kunne her være, at besparelsen vil ligge tæt på det samlede energiforbrug til opvarmning + varmtvandsproduktion fra marts til og med oktober. Midianlægget passer til en husstand på ca. 4 personer i et velisoleret hus på omkring 130 m2.

Jo større, anlægget herefter bliver, jo større vil besparelsen selvfølgelig også være, men det er desværre ikke sådan at et dobbelt så stort anlæg fordobler besparelsen! Det skyldes bl.a., at allerede det mindre anlæg jo dækker 100% i lange perioder, og her vil et større anlæg jo ikke bidrage med noget som helst. Merudbyttet vil altså ligge på solrige dage i opvarmningssæsonen, hvor den ekstra energiproduktion modsvares af det større behov.

Heldigvis er et dobbelt så stort anlæg ikke dobbelt så dyrt (en anden vigtig sammenhæng, når det drejer sig om solvarme): Solfangerne er dobbelt så dyre, men det meste af resten af anlægget koster det samme, eller nogle få procent mere.
Indeholder dit nye anlæg avancerede varmestyringsfunktioner, som det fx er tilfældet i vores midi-/maxi-anlæg, vil der derudover komme en ekstra besparelse derved, at hele varmesystemet styres bedst muligt.
Tag: økonomi
Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu