Solvarmeanlæggets driftsomkostninger

De fleste solvarmeanlæg kører i mange år uden andre udgifter end pumpernes elforbrug. Vælger du et anlæg fra den rette leverandør, er omkostningerne i resten af anlæggets levetid med andre ord minimale. Denne artikel er for dig, der ikke vil nøjes med dette generelle udsagn, men gerne vil vide besked om detaljerne.

Hvilke forskellige driftsomkostninger kan der være på det nye solvarmeanlæg? 

  • Strøm til pumpe og styring
  • Udskiftning af væske
  • Udskiftning af slidte komponenter
  • Udslamning/afkalkning og eftersyn af anode i beholder

Strøm

Solkredsens pumpe kører i års-gennemsnit 3-4 timer/dag og bruger 10-40 watt. Solvarmestyringernes "stand by-strømforbrug" er 1-2 Watt konstant. Samlet giver dette typisk et årligt strømforbrug på omkring 50-60 kWh/år, svarende til ca. 130 kr. ved en strømpris på 2,5 kr/kWh.


Væske

I et korrekt udformet anlæg holder en god solvarmevæske i mange år. I Teknologisk Instituts publikation Livscyklusvurderinger sættes udskiftningsfrekvensen til hvert 5. år. Det mener jeg er for pessimistisk, men selv hvis man regner med udskiftning hvert 10. år kan udgiften for et mindre solvarmeanlæg med max. 12 liter i kredsen anslås til ca. 500 kr. hvert 10. år, eller 50 kr. om året. For større rørsolfangeranlæg kan denne udgift være op til 3 gange højere.


Komponenter

Baseret på egne erfaringer må jeg sige at delene i et solvarmeanlæg ser ud til at holde rigtigt længe! Hvad enten det drejer sig om pumper, ventiler, aktuatorer eller trykekspansionsbeholdere, så kan de aldersmæssige fejl, jeg har været ude for tælles på meget få fingre, blandt flere hundrede solgte anlæg gennem 16 år. Den mest udsatte komponent i et solvarmeanlæg, nemlig solvarmebeholderen, har en levetid der er påvirket af bla. vandets sammensætning det pågældende sted, lige som for enhver anden varmtvandsbeholder. Forudsat at beholderens anode skiftes ca. hvert 8. år mener jeg derfor ikke at man behøver regne med andre vedligeholdelsesudgifter i anlæggets første 20 år.


Udslamning mv. i beholder

Evt. udgifter til udslamning og anodeskift vil være de samme, uanset om man har solvarme eller ej, da man jo normalt skal have en eller anden varmtvandsbeholder. Derfor synes jeg at det vil være lidt urimeligt at angive en ekstraudgift her. For både solvarmeanlæg og andre centralvarmeanlæg gælder det, at nogen husejere regelmæssigt får gennemført et sådant eftersyn, men at hovedparten lader anlægget køre, til der en dag opstår en utæthed. Og denne kan opstå både efter relativt kort tid (&lt,11 år) og efter meget lang tid (&gt,30 år).
Anlæg som Midi-maxianlægget har den fordel ikke at indeholde en varmtvandsbeholder, der skal have skiftet anode eller udslammes.
Tag: økonomi
Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu