Maxi-solvarmeanlæg med buffertank

Solvarme-bufferanlæg 14,8 m²/1.000 liter

Læs mereShow less
83.296,00 DKK (inkl. moms)
I stedet for 83.297,25 DKK
Denne pakke indeholder
Reference:
50050490
Beskrivelse

Hjertet i systemet er buffertanken eller akkumuleringsbeholderen - en stor beholder, fuld af varme- anlægsvand (ikke drikkevand/brugsvand). Her gemmes varmeenergien fra solvarmen og - om ønsket - fra fastbrændselsfyr, varmepumpe eller andre varmekilder. Og herfra distribueres varmen ud til husets varmeanlæg (radiatorer/gulvvarme) og til den særlige varmtvandsstation, der producerer det friske, varme brugsvand. Alt styres på den mest præcise, energibesparende - og individuelt til- pasningsvenlige - måde af den elektroniske varmeanlægsstyring.

Solvarmeanlægget
er teknisk set af typen ”matched flow”. Det betyder, at solvarmepumpens omdrejningshastighed optimeres til det aktuelle behov. Det sparer energi og giver en bedre ydelse. Solvarmevæskens varme overføres til varmeanlægsvandet via en ekstern varmeveksler - og føres via en ventil ind i buffertanken på det rigtige niveau:

  • Når der er behov for mere varme øverst i bufferen (hvor vandet skal have en vis temperatur, for at der kan laves varmt brugsvand), sænkes hastigheden på den omdrejningsregulerede solvarmepumpe, så der holdes en konstant temperatur i solfangerens udløb. Varmen føres ind øverst i bufferen og dækker hurtigt behovet, så det undgås at suppleringsvarmekilden må træde til. Det giver solvarmen en bedre dækningsgrad.

  • Når vandet øverst i beholderen er blevet tilstrækkeligt varmt til, skifter trevejsventilen ret- ning, og solenergien indføres nederst i bufferen, ved fuld pumpehastighed og et lavere tem- peraturniveau. Det giver solfangerne (og dermed hele systemet) den højeste virkningsgrad.

Det varme vand

laves i en særlig ”varmtvandsstation”. Varmtvandsstationen består af en kraftig varmeveksler af rustfrit stål, en pumpe og diverse hjælpekomponenter. Systemet fungerer således:
Når der åbnes for det varme vand et sted i huset, registreres dette af anlæggets elektroniske styring. Styringen vil nu registrere og konstantholde varmtvandstemperaturen ved at regulere pumpens ha- stighed og dermed energi-inputtet på varmevekslerens primærside. Dette fungerer i praksis meget præcist.
I forhold til en traditionel varmtvandsbeholder byder varmtvandsstationen på en række fordele:

  • Det varme vand laves altid helt friskt, sekunder før det bruges. Det er derfor uden bakterier og partikler, dvs. lige så rent som det kolde vand og kan bruges til madlavning mv.

  • Der kan ved behov laves cirkulation på det varme vand, stort set uden negative effekter for solvarmeydelsen

  • Buffervandet, der opvarmer det kolde brugsvand, afkøles til næsten dettes temperatur, før det sendes retur til bufferens bund. Det betyder gode arbejdsbetingelser for solvarmen, der får noget koldt vand at opvarme.

  • Den traditionelle varmtvandsbeholder er unødvendig - og erstattet af en veksler i rustfrit stål, der er holdbar, nem at afkalke og ved evt. udskiftning kun koster 1/3 af en solvarmebeholder

Husets hovedvarmekilde

kan være en masseovn, fjernvarme, gasfyr eller oliefyr mv. Er det et brændefyr eller en brændeovn med vandtank, kan det deles med solvarmeanlægget om at udnytte bufferbeholderen. Beholderen udjævner variationer i varmeproduktion og –forbrug, giver god afkøling på fjernvarmen, og giver de fleste fyr en renere og mere effektiv forbrænding.

Læs mereShow less
Produktoplysninger
50050490
Anmeldelser
Ingen kommentarer
Relaterede varer
Ingen varer

Menu

Menu