Solvarme i Svanholms storkollektiv

Solvarme til 130 mennesker

Svanholm Gods ved Skibby på Sjælland, beliggende mellem Isefjord og Roskilde Fjord, har siden 1978 været drevet som selvforvaltet storkollektiv. Kollektivet driver et økologisk landbrug og tilstræber en høj grad af selvforsyning for de 80 voksne og 50 børn der bor på stedet.

I tråd med kollektivets idealer om bæredygtighed og selvforsyning fik Svanholm for 10 år siden installeret solvarmeanlæg til at supplere behovet for varmt vand i kollektivets husstande (dengang ikke hos VVFS). Som Andreas fra arbejdsgruppen, der står for driften af varmeanlægget på Svanholm fortæller, var beslutningen om at installere solvarme, ved siden af hensynet til klimaet og de økonomiske besparelser anlægget giver, drevet af nysgerrighed efter at finde ud af, hvor mange menneskers behov det var muligt at dække med solopvarmet vand.

Installationen af solvarmeanlægget skete samtidig med anskaffelsen af et nyt flisfyr. Der fyres med brænde fra egen skovdrift, og solvarmeanlægget har indtil nu fungeret som suppleringsanlæg til varmen fra fyret. Under taget, solfangerne ligger på, ved siden af fyret og flislageret, står den 30.000 liter store bufferbeholder gemt bag et tykt lag isolering. Fra buffertanken bliver varmen pumpet ud i varmtvandsbeholdere i de enkelte boligenheder.

Nye solvarmebeholdere mindsker distributionstab

For nylig besluttede storkollektivet at købe 9 nye solvarmebeholdere hos Varmt Vand fra Solen, som nu er ved at blive installeret i boligenhederne. De nye beholdere skal være med til at mindske distributionstab fra anlægget. Dette har været en udfordring siden solvarmeanlægget blev installeret, da Svanholms distributionssystem ud til boligenhederne er temmelig stort. De nye solvarmebeholdere fra VVFS har et elvarmelegeme, så der på tidspunkter med stort forbrug kan opvarmes vand lokalt, som så ikke behøver at blive pumpet igennem systemet hver gang. Strømmen til elvarmelegemerne - den kommer fra solcelleanlæg og Svanholms to vindmøller. Den nye beholdersammensætning skal blive klar til når fyringssæsonen slutter, hvorefter solvarmeanlægget skal stå for at opvarme det varme vand hele sommersæsonen. Sådan nedsættes også mængden af brænde der skal hentes fra skoven.

Datalogning højner udnyttelsesgrad

Ændringerne i anlægget er hjulpet på vej af, at man for et år siden er begyndt at indsamle og logge data fra anlægget. Information om anlæggets ydelse bliver via en internetopkobling gjort tilgængelig og gemt online. Sådan kan man fra telefonen eller computeren i realtid følge med i, hvad anlægget giver. Derudover synliggøres de ændringer, der virker, og der kan foretages justeringer, så anlæggets udnyttelsesgrad højnes. Andreas går ud fra, at det effektiviserede anlæg på en dag med meget solskin kan give varmt vand nok til 3-4 dage til alle Svanholms beboere.

Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu