Solvarme eller solceller?

Varmt vand eller strøm?


Hvordan fungerer solceller?

Solcellerne (til venstre på foto herover) producerer el (strøm), der kan sendes ud på elnettet eller gemmes i batterier. En inverter omdanner jævnstrømmen fra solcellerne til vekselstrøm, der kan sendes ud på nettet.

Solceller er et højteknologisk produkt, fremstillet af silicium ligesom transistorer. Der investeres mange penge og store forhåbninger i solceller, fordi strømmen herfra på længere sigt, sammen med vindkraften og andre vedvarende energikilder skal erstatte traditionelt produceret el. 

Specielt efter 2010 er solcellerne faldet så voldsomt i pris, at strøm fra solceller nu er konkurrencedygtig med mere traditionelt produceret strøm. Det voldsomme prisfald omkring 2011 skyldtes en kombination af overkapacitet på solcellemarkedet grundet store produktionsudvidelser i de forløbne år og et delvist sammenbrud af det hidtil dominerende tyske marked grundet lavere tilskud/afregningspris, samt stigende konkurrence fra kinesisk producerede solceller.

Omkring 2011 betød den danske "nettomålerordning" og efterfølgende lovgivning en boomende interesse for nettilsluttede solcelleanlæg. Nettomålerordningens attraktivitet bestod bla. i at private fik lov at producere deres egen strøm med solceller eller vindmøller, og bruge elnettet som gratis lager. Hermed kunne et mindre solcelleanlæg erstatte husstandens totale årsforbrug af strøm.


Ret hurtigt blev denne lov erstattet af, for forbrugerne mindre attraktive bestemmelser, som betyder at den økonomiske gevinst fra et solcelleanlæg er højere, jo mere af den producerede strøm man selv kan bruge, time for time. Da de fleste bruger mere el om vinteren, hvor solcelleanlægget yder mindst, og mindre midt på dagen, hvor de er på arbejde, men solcellerne producerer mest, er det svært at opnå en særlig høj egendækning. I stedet må man om sommeren (og om aftenen) sælge strømmen til nettet for en ret lav pris, mens man om vinteren må købe strøm på almindelige vilkår.

Derfor sker der en stor udvikling indenfor batterier, hvor man kan gemme sin egen strøm fx fra dag til nat. Batterierne var tidligere, på grund af de høje omkostninger der er forbundet med batterilagring forbeholdt ikke-nettilsluttede anlæg, såkaldte off grid eller stand alone-anlæg.


Der kræves flere tons blybatterier for at opbevare samme energimængde som der er i gassen i en 11 kg gasflaske. De store forskningsindsats på området, og masseproduktion af batterier til bla. elbiler betyder forhåbentlig, at batterierne snart bliver både mindre og billigere. 

Almindelige solcellepaneler omsætter 15- knap 20% af den solenergi, der falder på dem, til strøm. Derfor fylder et solcelleanlæg et relativt stort areal.

 

Solceller vs. solvarme effektivitet

Solvarmeanlæg producerer varme, som regel i form af varmt vand. I forhold til solcellerne er solvarme en gammelkendt teknik, som godt nok har været under stadig udvikling i mange år, men hvis princip er lige så simpelt som altid: Solen opvarmer det, den skinner på, og så er det "bare" om at blive så god som muligt til at opfange denne varme, holde på den og gøre den nyttig.

Solfangerens effektivitet i udnyttelsen af solenergien ligger på 50-80%, hvilket betyder at 1 m² solfanger kan opsamle 3-4 gange mere energi end 1 m² solcelle. Er det varme man har brug for, er det derfor fortsat smartest at dække en del af dette behov med et solvarmeanlæg, frem for med solceller.


Ikke mindst fordi der også er væsentlig forskel på lagerprisen. Sidst jeg regnede på det (i 2017) var det sådan at et batterilager baseret på Teslas nyeste batterier stadig var ca. 8 gange dyrere end en buffertank til opbevaring af samme energimængde. 

 

Vi sælger både solvarmeanlæg og solcelleanlæg her på vores webshop og hjælper dig gerne med at finde den løsning, der passer dig bedst. Bare ring på 32578403 eller skriv til os på [email protected]

Oprettet den 03.07.2017 Viden om solvarme 2

2 Kommentarer

 • vsdg vgxdbx

  vsdg vgxdbx 13.06.2018

  Hej Mogens,
  Der findes anlæg, der kombinerer sol-strøm og varme, men de er mig bekendt kun egnede i ganske specielle situationer, nemlig hvor solfangerne forvarmer et meget stort varmtvands-forbrug som på hoteller mv. Det skyldes den enkle kendsgerning, at mens solceller helst skal opholde sig i mindre end 40 grader omgivelsestemperatur for at yde maksimalt, så skal den almindelige solfanger i sommerhalvåret helst være over 60 grader for at levere varmt vand. Generelt får man med andre ord mest ud af at holde solfangere og solceller adskilt.
  Venlig hilsen Niels Lyck
 • Mogens Lillelund

  Mogens Lillelund 06.06.2018

  Findes der ikke combianlæg, hvor der er integreret både sol-strøm og varme, dette må da forhøje virkningsgraden væsentlig.

Skriv kommentarSvar

Du skal være logget ind for at kommentere.

Sidst set

No products