Solfangerens hældning, orientering og skyggeforhold

Den optimale hældning og orientering for en solfanger kan siges at være:
Stik syd, og med 45 graders hældning.
 
Den sydvendte solfanger rammes nemlig af solens stråler flere timer pr. dag end den, der vender f.eks. mod øst eller vest, og giver dermed størst udbytte pr. m². Solfangeren med 45° hældning får lidt mindre sol midt om sommeren end en mere vandret solfanger. Da solen på vores breddegrader en stor del af året står i en temmelig lav vinkel på himlen, er 45° alligevel et meget fint kompromis.
 
Nedenstående tabel, der stammer fra kompendiet Solvarme fra VVS-uddannelsen har et bud på, hvor meget mindre man får ud af en solfanger, der ligger anderledes end det optimale:

Solfangerydelse-haeldning-orientering


Ydelsesvariation i forhold til hældning og orientering

Diagrammet viser ydelses-reduktionen i % ved forskellige solfangerplaceringer. Som det fremgår, får man f.eks. 18% mindre udbytte, hvis taget hvor solfangeren monteres vender mod vest og har en taghældning på 45 grader. (Mit pip: Jeg mener nu det er for optimistisk, og at tallet i virkeligheden er noget højere, men tendensen kan aflæses :o)

Tabellen er en opsummering af udbyttet på årsbasis og dækker derfor over et forhold, man skal være særlig opmærksom på:
Selv om årsudbyttet ifølge tabellen er det samme, hvad enten man vælger 15 eller 90°s hældning, så dækker dette over, at mens den lave hældning fint kan bruges til et brugsvandsanlæg, og her blot betyde at sæsonen bliver lidt kortere end ellers, så vil samme lave hældning være dårligt for et kombianlæg, fordi der ikke vil komme meget sol ind på solfangerne på den årstid, hvor solenergien skal bruges til opvarmning.

Solfangerne i et brugsvandsanlæg kan altså have en meget lav hældning, og (i modsætning til hvad mange tror) vende, næsten som det skal være. Jeg snakkede engang med en mand, der var meget tilfreds med sit brugsvandsanlæg, hvor en relativt lille solfanger lå på et vestvendt tag med 15° hældning.

Også placering på et almindeligt hustag med 45° hældning, hvor huset ligger ”forkert”, dvs. med tagfladen mod øst eller vest er fuldt ud mulig til et brugsvandsanlæg, blot solfangerarealet forøges med 30-40% for at kompensere for den del af sol-dagen, denne tagflade ikke ”får med”.


Solvarmeanlæg til rumvarme

For solvarmeanlæg til rumopvarmning stiller sagen sig som nævnt anderledes. Her er en tættere syd-orientering og en stejlere hældning et must, selv om det er svært at angive én bestemt hældning som den mest optimale.

For udbyttet om vinteren er en stejlere hældning end 45° helt sikkert optimal, fordi solen på denne årstid står ekstremt lavt på himlen. Imod at lave særligt lodret orienterede solfangere taler imidlertid to forhold:
For det første er solen fra november til medio februar en sjælden gæst i Danmark – det mulige udbytte er altså beskedent.
For det andet kan en meget stejl opstilling (med mindre anlægget er meget stort) betyde at man ikke får nok ind om sommeren, og det er jo ikke meningen – og temmelig ærgerligt.

Dermed ikke være sagt, at det ikke kan være aktuelt at anbringe en solfanger lodret på en facade eller på et tag med meget stor hældning (70-80 gr), f.eks. af arkitektoniske eller praktiske grunde. Det kan sagtens virke, blot anlægget er flere gange større end det, der skulle til om sommeren ved en mere almindelig hældning.


Er skygge på solfangerne et problem?

Skygge på solfangeren bør absolut undgås! Specielt for almindelige plane solfangere kan f.eks. et træ, der giver vandrende skygge hen over dagen, reducere udbyttet mærkbart. Det skyldes at ydelsen ikke blot nedsættes med den %-del af solfangeren, der ligger i skygge, men at de skyggede dele ligefrem bidrager til afkølingen af det, der kommer ind på den solbeskinnede del.

Rørsolfangere, der typisk har et mindre end halvt så stort varmetab, er mindre følsomme overfor delvis skygge. Under alle omstændigheder kan det anbefales at tænke godt over, om solfangerne kan anbringes et andet sted uden skygge, eller om skyggegiveren kan fjernes eller reduceres.

Iagttag i givet fald tagfladen godt på forskellige årstider og tidspunkter for en vurdering af, hvor stort problemet er. Vi hjælper gerne med en vurdering.
Figurerne herunder viser noget om solergiens årsfordeling, måned for måned, i Danmark. Søjlerne er opdelt i direkte og indirekte (diffus) stråling,  Kig på den samlede værdi. 

Solenergi_maanedsfordeling_Danmark
Nedenstående figur viser solens højde over horisonten på forskellige tider af året og i forhold til solretningen. Syd = opad = kl. 12 (kl. 13 om sommeren, hvis der er sommertid); en time senere står solen ved + 15 grader, osv.


Solhoejde_Danmark
Oprettet den 03.07.2017 Viden om solvarme 0

Skriv kommentarSvar

Du skal være logget ind for at kommentere.

Sidst set

No products