Hvor stort skal solvarmeanlægget være?

Størrelse på brugsvandsanlæg

For solvarmeanlæg, der kun skal lave varmt brugsvand er tommelfingerreglen for dimensionering:
  • 1 - 1,5 m² solfanger pr. person
  • 40-70 liter varmtvandsbeholder pr. m² solfanger
Et solvarmeanlæg til varmtvandsproduktion, lavet ud fra denne dimensionerings-regel dækker på årsbasis 50-60% af husstandens totale energiforbrug til at lave varmt vand. Det betyder, at anlægget det meste af sommeren vil dække varmtvandsbehovet 100%, så man kan slukke for evt. anden varmekilde. 


Større anlæg = større dækning?

Dækningsgraden ændres ikke stort ved at vælge større beholder eller solfangerareal – du får desværre ikke 100% dækning med et anlæg, der er dobbelt så stort!

Det skyldes, at det større anlæg stort set ikke forøger dækningen om sommeren (”mehr als hundert Prozent geht nicht”, som én af vores leverandører siger!), og alligevel ikke kan forøge dækningen særlig meget om vinteren, hvor solen ikke skinner så meget.


Kombinerede brugsvands- og rumvarmeanlæg

Et kombianlæg vil, i et velisoleret hus kunne dække op til 50% af husets samlede energiforbrug til opvarmning og varmt vand. Kombianlæg med store solfangerarealer (30-100 m²) og stort (sæson)varmelager (30-100 m²) kan i lavenergihuse komme op på dækningsgrader i nærheden af 100%.
I "almindelige huse" vil det økonomisk set mest optimale anlæg med fordel kunne dimensioneres ud fra antallet af beboere, idet varmtvandsbehovet om sommeren stadig er betydningsfuldt for anlæggets økonomi. 

Her ser tommelfingerreglen sådan ud:
  • 2 - 3 m² solfanger pr. person, og
  • 50-80 liter buffertank pr. m² solfanger
Hvis huset er forsynet med ”tung gulvvarme”, et (velisoleret) betongulv med varmeslanger i, kan dette også bruges som døgn-buffer. I større anlæg (fra 12-15 m² og opefter) mener jeg imidlertid, at et varmelager i form af et sandlager og/eller en egentlig buffertank er nødvendigt for at få det optimale ud af det store solfangerareal.
 

Solvarmeanlæg med større dækningsgrad

Der er imidlertid intet i vejen for at gå ud over disse regler, hvis man ønsker en større solvarme-dækning. Som for brugsvands-anlægget gælder det bare, at en fordobling af anlægsstørrelsen blot giver en mindre forøgelse af dækningsgraden. Jo større solfangerareal, jo flere liter lager pr. m² skal man vælge, helt op til omkring 500 liter/m² ved meget store solfangerarealer. Læs mere om solvarmeanlæg med næsten 100% dækningsgrad.
Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu