Miljø og samfundsøkonomi

Miljø og samfundsøkonomi

Man hører stadig af og til spørgsmålet, om solvarmeanlæg (eller solceller, elbiler, vindmøller, isolering osv.) aldrig tjener sig selv hjem, rent energimæssigt. Er der noget om snakken? NEJ.

Solvarmens miljøeffekt eller samfundsøkonomi er blevet undersøgt i Solenergicentrets undersøgelse Livscyklusvurderinger.

I rapporten redegøres grundigt for undersøgelsens forudsætninger og metode. Konklusionen er:


Det tager kun mellem 5 mdr. og 1½ år for et solvarmeanlæg at producere den mængde energi, der blev brugt ved dets fremstilling. Herefter er der altså 100% gevinst, miljømæssigt set – al den energi der produceres af solvarmeanlægget, produceres uden anden miljøbelastning end den strøm, der går til at drive pumpe og styring.


Hvilken energi erstattes?

Det store interval skyldes, at det kommer an på hvilken energi, der erstattes af solenergien. El koster f.eks. meget energi at fremstille, idet der på et alm. kraftværk brændes 2-3 gange så megen kul-energi af, som der kommer ud som strøm. En del af strømmen produceres efterhånden meget miljøvenligt med sol og vind, men desværre endnu ikke i så høj grad, at det ændrer konklusionen. Erstatter solvarmen el-opvarmning, går der derfor kun et halvt år, før anlægs-energiforbruget er tjent hjem. Olie- og gasopvarmning er mindre forurenende, men selv her: Efter kun halvandet år er solenergien ren gevinst for miljøet.


Vindkraft

Energi-tilbagebetalingstiden for en vindmølle er også undersøgt. Den var, sidste jeg kiggede efter, ca. 3 mdr. Se mere på det interessante websted Windpower.org.

Oprettet den 20.04.2020 Økonomi 0
Tag: økonomi

Skriv kommentarSvar

Du skal være logget ind for at kommentere.

Sidst set

No products