Solvarme i badeværelsesgulvet

Bagsværd, Nordsjælland

Baggrunden

I efteråret 2003 gav min 35 år gamle varmtvandsbeholder op, og begyndte at lække mere vand på mit kældergulv, end jeg synes var morsomt. En gammel idé om et solvarmeanlæg til huset blev vækket til live igen, og i min søgning på nettet faldt jeg over VVFS' hjemmeside.

Om os

Med en familie på 5 personer inkl. et par teenagere (og deraf følgende vandforbrug) var beslutningen om et solvarmeanlæg til opvarmning af brugsvand let at tage. Efter deltagelse i Niels Lycks selvbyggerkursus i vinteren 2003 og lidt selvstudie på nettet, var jeg klar til at gå i gang.

Anlægsbeskrivelse

Vores solvarmeanlæg består af:

  • 2 stk. Batec selvbyg-solfangere (2 x 3 m²)
  • 270 l low-flow varmtvandsbeholder (VVB), fabr. Nilan Danlager med el-patron
  • RESOL FlowCon BL pumpemodul med Airstop
  • RESOL DeltaSol B Pro styring m. 4 følere
  • Gulvvarmekreds (PEX gulvvarmeslanger) i ca. 12 m² betongulv

Solfangerstørrelse

Selvom udgangspunktet oprindelig var et anlæg alene til opvarmning af brugsvand, valgte jeg at "overdimensionere" fangerarealet. Ved at opsætte 2 fangere med et samlet areal på 6 m², kunne tilskuddet fra de lidt mere "solfattige" forårs- og efterårsmåneder udnyttes bedre. Til gengæld ville jeg have overskud af solvarme i de varmeste sommermåneder. 

Gulvvarme på badeværelset

En sideløbende plan om at etablere et badeværelse i kælderen skabte en idé om at udnytte "overskudsvarmen" som gulvvarme. Dels kunne der derved opnås en god komfortvarme og dels kunne der fortrænges fugt fra kælderen i de måneder, hvor den relative luftfugtighed er størst.

Min første tanke var, at det krævede en varmeveksler, men for at gøre anlægget så simpelt som muligt, valgte jeg i stedet at køre solvarmevæsken direkte ned i gulvvarmekredsen. Det er en trevejs motorventil, der på signal fra styringen sender den solopvarmede væske til enten VVB eller gulvet i prioriteret rækkefølge.

To gulvvarmeslanger

Sol-gulvvarmekredsen er udført traditionelt, med PEX-rør nedstøbt i betongulvet.
For også at kunne opvarme gulvet med centralvarmen i vinterperioden har jeg lagt en selvstændig gulvvarme-slange ved siden af "solvarme-gulvkredsen", så centralvarmen kører helt uafhængigt af solvarmeanlægget.

Valg af styring

Denne kombiløsning, med en prioriteret udnyttelse af solvarme i enten VVB eller i gulvet, kræver en lidt mere avanceret styring end et simpelt anlæg til opvarmning af brugsvand. Styringen sammenligner temperaturen i solfanger, gulvvarme-retur og varmtvandsbeholder, og leder varmen enten til VVB eller - når denne ikke længere kalder på varme - til gulvet. I de perioder, hvor temperaturen i solfangerne ikke er særligt høj, ledes varmen også til gulvet. Derved får jeg et optimalt udbytte af mit anlæg.

Solvarme om vinteren!

I løbet af vinteren har der meget naturligt ikke været mange dage, hvor temperaturen i solfangerne har været høj nok til at give et varmetilskud til VVB. Til gengæld har den intelligente styring betydet flere driftstimer på solvarmepumpen end jeg havde forventet. Styringen har indbygget en simpel driftstimetæller, der registrerer hvor mange timer pumpen i solvarmeanlægget kører og summerer op løbende.

Jeg har således registreret henholdsvis 21 og 26 drifttimer for solvarmepumpen i januar og februar i år. Det har givet et varmetilskud til gulvvarmen, som jeg ellers ikke havde regnet med. Selv om vinteren giver solskinsdagene nemlig let en temperatur i fangerne på 30-40°, og det har tydeligt kunne mærkes i den del af kældergulvet, som kun har en solvarmekreds indbygget. (Gulvet er opdelt i to zoner, hvor kun baderummet er suppleret med en centralvarme-opvarmet kreds som supplement).

Økonomi

Den samlede investering har været på ca. kr. 22.000,- inkl. ny VVB der alene kostede ca. 9.500U kr. Ud fra en økonomisk betragtning er jeg overbevist om, at det har været en god investering at bygge mit solvarmeanlæg, alene af den grund at energien der tilføres jo er gratis og driftomkostningerne ved anlægget meget små. Regner jeg på tilbagebetalingstiden, vil selv et pessimistisk bud betyde en tilbagebetalingstid på max. 8-9 år, og jeg har en klar forventning om en anlægslevetid på det dobbelte. Det er der talrige eksempler på.

 - og miljø!

Alligevel har det ikke været hovedargumentet for at kaste mig ud i projektet. Det har i mindst lige så høj grad været udfra en holdning til en bæredygtighed og en ansvarlighed overfor det miljø der omgiver os.
I en tid hvor vi alle er med til at øge energiforbruget af fossile brændstoffer, kan det være mit lille beskedne tilskud til en mere bæredygtig udvikling. Det er en god fornemmelse!

Simon Jensen, april 2004


Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu