Solvarme i lystbådehavn

Kastrup Lystbådehavn, Amager

Steder, hvor mange bader i sommerhalvåret udgør en kæmpemulighed for brug af solvarme. Alligevel er antallet af campingpladser, havne og svømmehaller med solvarme begrænset.

I Kastrup besluttede havnen sig for solvarme i starten af 2010, og det har de ikke fortrudt. Ifølge havnefoged Steen Jensen var det hverken fordi det eksisterende opvarmningssystem var nedslidt og stod foran udskiftning eller på grund af idealisme eller grønne hensyn: Nej, man ønskede at spare penge!

Den eksisterende varmtvandsbeholder, der bliver opvarmet af et naturgasfyr blev bevaret. Til forvarmning af det kolde vand blev der monteret en varmeveksler, forbundet med en buffertank på 1.000 liter. Buffertanken opvarmes af solen så snart vejret er til det, og når der bruges badevand, opvarmes det kolde vand af buffervandet, før det går til den "gamle" varmtvandsbeholder.

Dette system har vist sig så effektivt, at der i løbet af den første sæson er sparet for ca. 20.000 kr. naturgas.

Det er oplagt at bevare den eksisterende varmtvandsbeholder når der tilføjes solvarme til korrekt dimensionerede og velfungerende, nyere anlæg. Indgrebet i den eksisterende installation bliver minimalt, og installationen er mere fleksibel, fordi den nye tank om nødvendigt kan placeres i et helt andet rum.

Ved nyetablering eller hvis den eksisterende varmtvandsbeholder står foran udskiftning kan det nye anlæg med fordel forbindes direkte med backup-varmekilden.


Sådan virker det

Solvarmeanlægget fungerer som et forvarmeanlæg: Når der bruges varmt vand, opvarmes det indstrømmende kolde vand til fem grader under buffer-toptemperaturen, dog maksimalt tres grader. Herefter går det op i den eksisterende varmtvandsbeholder. Det eksisterende gasfyr eftervarmer om nødvendigt brugsvandet, før det går ud til brusere og varmtvandshaner.

Fordelen ved at bruge en buffertank + varmeveksler i stedet for en varmtvandsbeholder er oplagt: Der står ikke en stor mængde brugsvand og "gøder" hele vinteren. Bufferen er blot et lager for varme - brugsvandet strømmer først gennem veksleren, når der åbnes for hanen. Desuden er buffertanken billigere og holder længere.

Vi fra Varmt vand fra solen mener at det er "fremtidens system" til større badefaciliteter. Kontakt os, hvis I vil undersøge mulighederne hos jer!

”Jeg er meget tilfreds med mit solvarmeanlæg. Det har været så god en investering at vi overvejer at få samme løsning til vores andet badhus.” 

Steen Jensen, Havnefoged, Kastrup Lystbådehavn.
Fakta om solvarme-anlægget i Kastrup

 

Teknik

Brugsvands-forvarmeanlæg med akkumuleringsbeholder

18 m² Batec (6 stk a 3 m2) solfanger + 1.000 liter buffer med varmtvandsstation

Etableret april 2010

 

Økonomi

Samlet anlægspris inkl. montering: 100.000 kr.

Besparelse 2010: 20.000 kr.

Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu