Midi-anlæg med 11 m² solfangerareal til 500 liter buffertank

Hjarnø, Horsens Fjord

Finn er pensioneret skibsbygger og bor sammen med sin kone Birthe i en ældre landejendom på Hjarnø med skøn udsigt over Horsens Fjord. De lejer en del af huset ud, bor selv på 1. sal i den anden del og indrettede i forbindelse med solvarmeanlægs-bygningen en del af den gamle stald til sommer-kunstudstilling. Solvarmeanlægget bidrager til at holde udstillingsrummet tørt og lunt.

Jeg havde i gennem en del år ønsket mig et solfangeranlæg, men der blev ligesom aldrig tid til at realisere tankerne. Da så pensionen var i sigte blev der i foråret 2007 endelig gjort alvor af planerne.

Målet var et anlæg der som minimum i sommerperioden kunne forsyne os med varmt brugsvand og holde badeværelsesgulvene varme. Sommertidens forventede overskudsvarme skulle anvendes i et lille udstillingslokale, hvori der er lagt varmeslanger i gulvet.

Friskt, varmt vand

Valget faldt på et midi-anlæg med 11 m² solfangerareal til 500 liter buffertank. En af de ting der særligt tiltalte mig ved midi-anlægget var den måde der, via en varmeveksler produceres varmt vand på.

Jeg havde før en varmtvandstank på 150 liter som vi egentligt aldrig kunne udnytte, og mange solvarmeanlæg opererer jo med 2-300 liter varmt forbrugsvand som fx ikke kan bruges direkte i madlavning, det er måske heller ikke så nødvendig, men vi bruger det da ind imellem for det er jo lige så frisk fra vandværket som det kolde.

Anlægsopbygningen

Samling af solfangerne, opstilling af buffertank, varmekredse, etc. lavede jeg selv. De medfølgende brugsanvisninger fungerede for mit vedkommende udmærket. Der blev brugt meget tid på at lave skitser over rørføring etc. således der ikke skulle opstå umulige situationer undervejs. Medio marts blev der påfyldt væske på solkredsen og den første solvarme strømmede ind i buffertanken.

Forbrug og besparelse med solvarme

Der blev fra starten af monteret energimåler på solkredsen, og det må indrømmes at jeg i starten holdt meget øje med tallene. Efterhånden som anlægget kørte og i det hele taget, så at sige passede sig selv tabte jeg interessen for det måleri.

Det der tæller er jo ikke nogle kw tal, men besparelse i olie, der for mit vedkommende fra medio marts til medio september, beløber sig til 400 liter fyrings olie i forhold til året før.

Det var mindre end jeg havde ventet, men sommeren var heller ikke særlig solrig og desuden har jeg et gammelt hus uden sokkelisolering der kræver stadig tilførsel af varme for at holdes tørt, hvorfor fyret kun i korte perioder var helt ude af drift.

Til gengæld holdt solvarmeanlægget så gratis vores maleriudstilling lun og tør, det skal selvfølgelig også med i regnestykket.

Erfaringer med drift af anlægget
Anlægget dækkede næsten (men ikke helt) forbruget i sommeren, som var temmelig dårlig. Varmtvandssystemet med varmeveksler fungerer godt.

Da jeg var én af de tidlige midi-maxianlægsbyggere fik jeg nogle erfaringer, andre måske kan have gavn af:

  • Den separate gulvvarmekreds kostede med installation ca. 10.000 kr. og den synes jeg ikke jeg har fået nok udbytte af, måske fordi den kun dækker nogle ret få m².

  • Jeg har indtryk af at en buffer på 800 liter ville have kunnet indeholde mere solvarme, så det kan holde hele natten, så fyret ikke skal starte om morgenen før solen står op

  • Da lagdelingen i bufferen er utroligt skarp – der kan snildt være en forskel på over 30 grader over få cm – er følerplaceringen ganske kritisk,  specielt for fyrkalds-føleren: Sidder den for højt, slukker styringen fyret, før der er varme i det niveau, hvor varmen tages ud.

Finn Østergaard, november 2008

Efterskrift april 2010:

Vores gennemsnitsforbrug i perioden 2001-2006 lå på 2900 liter olie, mens det i perioden med solvarme 2007-2009 har ligget på 2200 liter pr år.

Vi har altså i "solvarmeperioden" købt 700 liter mindre pr. år. Det var faktisk de tal jeg drømte om at nå, da anlægget i sin tid blev monteret.
Helt ærligt Niels - det er ikk' så ringe endda!
Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu