SolarBox

Koncept

VVFS' SolarBox er en kompakt og færdigbygget unit med pumper, ventiler og styring til brug i varmeanlæg med radiatorer og/eller gulvvarme, solfangere og buffertank. SolarBox tager bedst muligt vare på den gratis solvarme og maksimerer besparelsen på f.eks. olie eller gas.
 
SolarBox
 • henter solvarmen ned ved den til enhver tid optimale temperatur og lægger varmen på lager på det rigtige niveau i buffertanken
 • henter varmen ud af buffertanken fra det lavest mulige niveau og producerer radiator-/gulvvarme ved den nødvendige temperatur, afhængigt af den øjeblikkelige udetemperatur ("vejrkompensering")
 • producerer friskt, varmt brugsvand ved den indstillede temperatur - og overflødiggør herved en særskilt varmtvandsbeholder
 • styrer evt. automatisk fyr, hvadenten du bruger olie, gas, træpiller eller varmepumpe. I forbindelse med brændefyr, masseovn og brændeovn med vandgris styrer SolarBox pumpen, der cirkulerer vand gennem fyret
 • styrer evt. ekstern pumpe for brugsvandscirkulation
 • minimerer dit varmeanlægs strømforbrug: De mange pumper og ventiler er styret intelligent af én central styringså du alt i alt får et væsentligt lavere strømforbrug end et traditionelt varmeanlæg med blot en enkelt, gammeldags cirkulationspumpe
SolarBox er en sammenbygning og videreudvikling af vores såkaldte midi-/maxianlæg, som i forhold til disse byder på følgende fordele:
 • optimeret samspil mellem anlæggets del-elementer
 • minimeret varmetab fra rør, pumper mv.
 • forkortet montagetid
 • pladsbesparelse på opstillingsstedet
 • forebyggelse af fejl ved montage af anlæggets mange enkeltdele

Opbygning

VVFS' SolarBox indeholder følgende elementer:
 • Solvarmekreds med veksler, primær+sekundærpumpe og motorventiler på begge sider
 • To shuntede varmekredse (typisk radiator- og gulvvarmekreds) med energisparepumper Grundfos Alpha2 og ESBE BIV-shuntventiler med motor
 • Varmtvandsstation med sikkerhedsarmatur på brugsvandstilgang
SolarBox leveres med én eller to varmekredse, tilpasset op til ca 22 m² solfanger, og med højre- eller venstrehængt låge. Den kan også leveres med flowmåler for måling af solvarmeanlæggets energiproduktion.


Funktion

Anlægsfunktionen, når SolarBox sammensættes med solfangere, buffer og ekspansionsbeholdere er som for det almindelige midi-maxianlæg, udvidet med nogle få detaljer.
 
 • De to BIV-ventiler øger nyttevirkningen fra bufferen - idet de sørger for at varmen altid tages på det lavest mulige niveau , så der spares mest muligt på den ”dyre” varme, til gavn for solvarmeanlæggets dækningsgrad
 • Motorventiler i solkredsen hindrer varmetab op i solfangerne -  ventiler på begge sider af varmeveksleren sikrer effektivt mod selvcirkulering og giver solkredspumper og –styring optimale arbejdsbetingelser, idet der ikke er nogen kontraventiler der hæmmer flow eller hastighedsregulering, når solkredspumperne er aktive
 • Den nye UVR1611E-NM-styring giver øget fleksibilitet - fordi den, i forhold til standardstyringen UVR1611K indeholder 3 ekstra 230V-relæudgange – udgang 12, 13 og 14, således at man uden indgreb i styringen kan styre to varmekredse, flowmåler til energiproduktionsmåling og brugsvandscirkulation samtidig

 

SolarBox laves i Danmark af kvalitetskomponenter fra danske, svenske og andre europæiske leverandører: Danske Grundfos, svenske ESBE m.fl. Kabinetdesign, montage og mange andre arbejdsopgaver varetages af den dygtige smed Anders Wagner på hans maskinværksted i Horsens - Karsten Hedeager bistår og står selv for elarbejde mv. På fotoet her fra foråret 2011 ses d'herrer med prototypen på det nye kabinet, Karsten til venstre og Anders til højre.

 

Se modeller og aktuelle priser på SolarBox

Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu