Tømmeanlægget - Drain Back

Koncept

I tømmeanlægget bruges der vand i stedet for solvarmevæske i solfangerne. Når pumpen stopper, tømmes solfangerne - vandet løber ned i en opsamlingsbeholder. Vand er billigt, og en bedre varmebærer end solvarmevæske. Det vigtigste argument for tømmeanlæg har dog nok været, at man på denne måde helt undgår de problemer med overophedning, der var udbredte i solvarmens barndom.


Opbygning

Solkredsen indeholder normalt ingen ekspansionsbeholder, men derimod en tømmebeholder, hvor vandet i solfangerne kan løbe hen, når pumpen stopper. Det er vigtigt, at alt vandet er inde på frostfrit område, når pumpen ikke kører.


Teknik og varianter

Tømmeanlægget stiller nogle krav til solfangerne, som dels skal kunne tåle at ligge tomme og "gløde" i solen. Det kommer de nemlig til, både hvis pumpen stopper, fordi der ikke er behov for mere varme, og hvis teknikken svigter. Derudover skal solfangerne have en intern opbygning, der gør dem selvtømmende.

Både brugsvands-, kombi- og bufferanlæg kan udføres som tømmeanlæg.  Fx det selvcirkulerende og det solcelledrevne anlæg kan dog ikke. Kun solkredsens opbygning adskiller sig fra standardanlægget. 

I tømmeanlægget er solfangerne som udgangspunkt luftfyldte. Først når solen skinner på solfangerne, og kun hvis der er behov for mere varme i tanken, tændes  solvarmepumpen.
For at opnå den rigtige funktion stilles der visse krav til systemets opbygning, bl.a. at der hele vejen er en vis hældning på strengen (inkl. solfangerne), således at al væsken faktisk kan løbe ud af solfangerne og ned i rørene, når pumpen stopper. Man skal også have med i overvejelserne, at pumpen i et sådant system skal være kraftig nok, idet den her "kommer på arbejde" i langt højere grad end i almindelige systemer, fordi væsken ikke blot skal cirkuleres rundt (=ingen løftehøjde), men faktisk løftes fra væskeniveau ved stop og op til solfangernes overkant.
Derudover virker det fornuftigt at udstyre solkredsen med en ventil, der sikrer at vandet kun tømmes af, hvis der er frost- eller overophedningsfare. Så skal pumpen ikke i gang med det store løftearbejde, blot fordi der har været gået en sky for solen.


Hvorfor tømmeanlæg?

Det korte svar er, at jeg ikke kan se den store fidus ved tømmeanlæg! Jeg mener at idéen slog an, dengang viden om hvordan man forhindrer kogning i solvarmeanlæg (NB: samme link som i første afsnit!) endnu ikke var alment udbredt, og her kan jeg godt se, at det virkede som lidt af et columbusæg. Der er helt klart masser af tømmeanlæg der virker upåklageligt! Men jeg har desværre også hørt om andre, som har haft problemer med manglende tømning og deraf følgende frostskader. Ikke desto mindre er det en anlægstype, som vækker stor begejstring, og der er masser af informationer på fx Youtube, bare søg på Drain Back Solar. 
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu