Sikkerhedsarmaturet

Sikkerhedsarmaturet på koldtvands-tilgangen til en varmtvandsbeholder eller varmtvandsstation indeholder dels en kontraventil, der sikrer, at beholdervandet ikke kan løbe tilbage i ledningsnettet, dels en sikkerhedsventil, der tillader vandet at slippe ud af beholderen, før trykket overstiger, hvad beholderen kan klare. 
 
Grunden til at trykket stiger, er opvarmning. Det, der foregår, er følgende:
 
Når der tappes vand, vil trykket i varmtvandsbeholderen falde til vandværkstrykket. Dette kan variere fra sted til sted, men vil i Danmark typisk ligge på omkring 3 bar (svarende til 30 meter vandsøjle). Når der ikke tappes vand, og beholderen opvarmes, hvad enten dette gøres af solvarme, fjernvarme eller andet, stiger trykket i beholderen. Dette skyldes at vand "fylder mere", jo varmere det er (mindste volumen ved 4°C), og at vand (i modsætning til luft) næsten ikke lader sig presse sammen. Under opvarmningen vil trykket i beholderen derfor ret hurtigt stige op til sikkerhedsventilens åbningstryk, hvorefter denne begynder at dryppe. Jo større beholderen er, og jo mere den opvarmes, jo mere vand vil der blive lukket ud, da udvidelsen jo sker med en vis procentdel af indholdet og i forhold til opvarmningen. At sikkerhedsventilen "lækker" er således en helt almindelig tildragelse, der faktisk viser, at sikkerhedsventilen virker. Tapper man af og til lidt varmt vand, reduceres trykket i beholderen, og det er ikke sikkert at sikkerhedsventilen åbner den dag.


Åbningstryk i sikkerhedsarmatur

Sikkerhedsarmaturer har normalt en tilslutning til 3/4" eller 22 mm via en medleveret overgangsfitting. Derudover fås armaturet med forskelligt åbningstryk - vi bruger 6 bar til varmtvandsstationer, hvor der kan indgå komponenter der ikke er glade for mere, og 10 bar i alle øvrige tilfælde. Standardarmaturerne vi sælger fås på netop 6 eller 10 bar.
Husk, at der på solvarmebeholdere også skal være en skoldningssikring, som ofte leveres i samlesæt med sikkerhedsarmaturet for lettere montering. Se f.eks. ESBES udgave her.
Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu