Sikkerhedsgruppen

Sikkerhedsgruppe, montagesæt, samlesæt eller sikkerhedsaggregat til trykekspansionsbeholder, også kedelige produkter kan have mange navne!

Man kan ihvertfald dårlig forestille sig mere uspændende ting at bruge penge på... Desværre er sikkerhedsgruppen særdeles nødvendig, og heldigvis er den ikke dyr!

Til ethvert varmeanlæg hører tre, lidt upåagtede komponenter, der er nødvendige for den sikre drift: En sikkerhedsventil, et manometer og en udlufter. Vi kalder dén lille unit, der samler disse tre vigtige funktioner, en sikkerhedsgruppe. Den er smart at anbringe der hvor luften før eller senere finder hen i et varmeanlæg med buffertank: Oven på bufferen. Alternativt kan det dog godt sidde mange andre steder, fx på røret mellem buffertank og trykekspansion, men så skal man sørge for at få monteret en selvstændig automatudlufter ovenpå bufferen.

Hvor meget vand skal der på?

Når varmeanlægget er samlet, skal der påfyldes vand. Men, hvor meget skal der på? Ja, først skal bufferen påfyldes, til den løber over. Men hvor meget herefter? Det ved vi, fordi

Manometret viser trykket i varmeanlægget. Her i DK måler vi gerne trykket i bar, men de fleste manometre har en dobbelt skala, så anglofile også kan se det i deres foretrukne enhed. Trykket i varmeanlægget, som altså skal forstås som et overtryk i forhold til dét atmosfæriske tryk, vi til daglig bevæger os rundt i, skal være så højt, at evt. luft i vandet udskilles. Et passende tryk hjælper også pumper, varmevekslere og andre kritiske komponenter til at fungere optimalt. Da trykket aftager med 0,1 bar pr. meter vi bevæger os opad, skal anlægstrykket, målt på manometret i kælderen være så højt, at de gunstige betingelser er til stede overalt i anlægget, også på dets højeste punkt. Er overkanten af øverste vandrør fx. 10 meter over det punkt, hvor manometret sidder, skal det aflæste tryk nok mindst ligge på 1,5 bar, for at alt fungerer.

Når anlægget påfyldes, sker det normalt med koldt vand fra hanen. Efterhånden som varmeanlægget herefter opvarmer vandet i bufferen, stiger trykket. Påfylder man til 1,5 bar med koldt vand, kan det godt være at man kommer op mod de 2,5 bar, når det hele er varmet op. Skulle trykket stige yderligere, f.eks. fordi der er valgt en for lille ekspansionsbeholder, er der heldigvis ingen fare - fordi

Sikkerhedsventilen holder styr på anlægstrykket. Overstiger vandtrykket de 2,5 - 3 bar, der er det normale max.-driftstryk i danske varmeanlæg, åbner sikkerhedsventilen og lukker det overskydende vand ud i kloakken. Det er imidlertid ikke sagen at skulle påfylde vand hele tiden, det bringer jo hver gang ilt og dermed korrosion ind i rørene. Vælg derfor den rigtige trykekspansionsbeholder fra starten.

Det friske vand, der påfyldes et varmeanlæg fra starten kommer fra vandværket, hvor man af forskellige grunde gør meget for at ilte vandet. I løbet af anlæggets første tid vil denne ilt udskille sig fra vandet og prøve at lægge sig det højeste sted i anlægget. Vandet, der pumpes rundt mellem buffer og fyr, solvarmeveksler osv. ender alt sammen i buffertanken, specielt lige efter at det er blevet varmt op, og luftudskillelsen er særlig kraftig. Det meste af den ilt eller luft eller ilt, der bliver udskilt, vil derfor samle sig i toppen af bufferen. Derfor er det smart med en

Udlufter, luftudlader eller automatisk luftudskiller. Denne smarte indretning indeholder en lille flyder. Så længe der er vand under flyderen, presses den op og lukker for sit "overløb". Er der luft, falder den lidt ned, så luften kan passere rundt om flyderen, op og ud af anlægget. Dette sker ofte med en række hørbare pruttelyde, typisk lige når man får sat gang i f.eks. en gulvvarmekreds, et fyr eller andet, som sender luft tilbage til bufferen.

Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu