Skoldningssikringen

Et solvarmeanlæg producerer vand ved svingende temperaturer, alt efter anlæggets sammensætning og styringens indstillinger. I visse tilfælde kan vandet blive mere end 90°C varmt. Derfor monteres solvarmeanlæg med en justerbar termostatisk blandeventil - en skoldningssikring - som monteres ved beholderens varmtvandsudgang og tilsluttes både koldt og varmt vand. Skoldningssikringen forhinder således skoldning, når man tænder for det varme vand.

Skoldningssikringens udgangstemperatur kan indstilles efter ønske. Et typisk indstillingsområde er 35-60°C. Udgangstemperaturen indstilles på ventilens drejeknap. Hvis temperaturen på det varme vand fra solvarmebeholderen overstiger den indstillede temperatur, blander skoldningssikringen koldt vand i, så vandet i hanerne aldrig bliver skoldende varmt.

Kontrollér om skoldningssikringen fungerer

Skoldningssikringen i et brugsvandsanlæg er en kritisk komponent som, hvis den fungerer dårligt, kan have en meget negativ indflydelse på anlæggets ydeevne eller dækningsgrad. Er den ikke i stand til at lukke helt for koldtvandstilgangen, så den f.eks. blander koldt vand i, selv om den indstillede blandingstemperatur ikke er overskredet, så vil forbrugeren være nødt til at tænde for suppleringsvarmekilden (f.eks. oliefyr), selv om solvarmen egentlig kunne dække behovet. Eller varmepumpen tvinges til at arbejde ved for høj temperatur og dermed med en alt for dårlig virkningsgrad, fordi det varme vand utilsigtet afkøles ved at der blandes koldt vand i. Vores skoldningssikringer fra ESBE og Honeywell er blandt markedets bedste.
Man har altså f.eks. 50°C varmt vand i solbeholderen, skoldningssikringen blander lidt koldt vand i, og brugsvandet bliver leveret ved 40°C, så fyret må tændes, eller varmepumpen må på overarbejde. En vedvarende god funktion sikres ved med mellemrum at "motionere" skoldningssikringens temperaturdrejehoved, så reguleringsmekanismen ikke kalker til og sætter sig fast. Er skaden først sket, er det som regel nødvendigt at udskifte hele ventilen.
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu