Solvarmestationen

Solvarmestationens "vigtigste" bestanddel er cirkulationspumpen, der flytter varmeenergien ned fra solfangerne.

Herudover indeholder solvarmestationen imidlertid en del andre, nødvendige komponenter:

- Sikkerhedsventil og tilslutning for trykekspansionsbeholder

- ekspansionsbeholderen optager variationerne i kredsens tryk, som skyldes solvarmevæskens varierende temperatur/massefylde, og sikkerhedsventilen lader i sidste instans væsken slippe ud, hvis trykket overstiger det ønskede.

- Kontraventil

- forhindrer, at varmen fra varmtvandsbeholder (og/eller anden varme-aftager) stiger op i solfangerne igen, når pumpen ikke kører

- Termometre og manometer

- giver mulighed for at kontrollere, at alt fungerer, at kredsen har det ønskede tryk, at varmen rent faktisk føres ned, og at væsken køles godt af i beholder/varmeveksler

- Luftudlader

- udskiller de gasser, der dannes i solvarmevæsken, hovedsageligt i løbet af de første driftsmåneder. Luft i kredsen kan bevirke manglende cirkulation.

- Påfyldnings- og aftapningshaner

- hvis de anbringes rigtigt, kan man påfylde solvarmevæske på anlægget ved hjælp af dets egen pumpe.

- Flowmåler

- også kaldet strengreguleringsventil eller flowbegrænser. Giver mulighed for at se, hvilket flow pumpen skaber i kredsen og evt. at drosle flowet til det ønskede (normalt flow= 0,5 - 1 liter/minut/m²solfanger - low flow= ca. 0,2 liter/min/m²)

- Snavssamler

- et filter, der opsamler evt. urenheder i kredsen, som ellers kunne føre til fejlfunktion, specielt i kontraventilen

I Solvarmestation D og mange andre moderne solvarmestationer er termometrene monteret i en kombineret kontraventil/kuglehane med tre positioner: 
 
Lodret: Normal drift, kontraventil aktiv
Drejet 45° med uret: Åbent (kontraventil ikke aktiv)
Drejet 90° med uret: Begge kuglehaner lukket
 
I lukket position kan du f.eks. undgå at solfangerne tømmes for væske, selv om du er nødt til at skille noget ad længere nede i systemet. Når hanen er lukket, er der stadig forbindelse til sikkerhedsarmaturet øverst th. på solvarmestationen, så evt. opvarmning af solfangerne og deraf følgende væskeudvidelse kan optages af trykekspansionen.


Luftudlader - eller ej?

Luftudlader placeres traditionelt oppe ved solfangeren, på anlæggets højeste punkt. Det er nemt, men ikke tvingende nødvendigt, og da det kan medføre alvorlig fejlfunktion i anlægget, anbefaler vi at "nøjes med" den udlufter, der sidder i solvarmestationen. Den er som regel manuel, dvs. du skal lukke luft ud en gang imellem, når du har påfyldt ny væske. Fås også løs: AirStop. Se mere om dette i Koger solvarmeanlæg over om sommeren?

Hvis du eller din installatør absolut vil anbringe en luftudlader oppe ved solfangerne, så brug vores højtemperaturbestandige model med en kuglehane foran, så den kan lukkes, når væsken er afluftet.
Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu