Motorventilen

Motorventilen består af selve ventilen, der er i berøring med væsken og derfor normalt lavet af messing eller lign., og den elektroniske del, motoren eller aktuatoren, der åbner og lukker ventilen, og ofte er lavet af plast. Motoren får sin strøm fra en udgang på solvarmeanlæggets styring. Ved hjælp af ventilen kan styringen, styre hvor varmen skal hen.

Tovejsventilen

Hvis ventilen blot skal åbne eller lukke, f.eks. for tilførsel af suppleringsvarme til toppen af en varmtvandsbeholder benyttes en tovejsventil, som kan sammenlignes med en almindelig radiatorventil, som lukker, når den lille ”knebel” trykkes i bund. Tovejsventilen kaldes også en zoneventil, idet den kan åbne og lukke for bestemte zoner i varmeanlægget.

Hvis det er solvarmen, der skal dirigeres forskellige steder hen, kan man godt bruge en tovejsventil for hver modtager. Styringen åbner så for den, der skal modtage varmen, og lukker den eller de andre. 


Trevejsventilen (se herover)

Hvis ventilernes formål er at åbne for enten den ene eller den anden modtager, som f.eks. solvarme til varmtvandsbeholder eller varmeveksler i kombianlægget, kan man bruge en trevejsventil i stedet for to tovejsventiler.

Trevejsventilen er en ventil med tre ”porte”, hvoraf den ene altid er åben, mens kun den ene eller den ande af de to sidste er åben, alt efter ventilens stilling. Trevejsventilen har en indbygget fjeder, der bestemmer hvilken vej væsken går, når ventilen er i hvile. Når ventilen så påvirkes af motoren eller aktuatoren, skifter den stilling.

I min terminologi er trevejsventilen altid 100% åben mod den ene eller den anden side. Ventiler, der er beregnet til at kunne stå i en midterstilling og dermed blande vandet fra to porte kalder jeg shunts. Læs mere om centralvarmestationer og shunts.
 

Fordeling eller blanding

Trevejsventiler tegnes på diagrammer ofte som ”fordelerventiler”, dvs. varmen kommer ind ad den altid åbne port og sendes ud af én af de to andre.

På grund af de høje temperaturer, der kan være på solvarmevæsken er imidlertid efter min mening bedre at bruge dem som ”blandeventiler”. Blandeventilen sidder på den kolde side af varmevekslerne - før pumpen - og bestemmer, hvilken varmeveksler pumpen skal suge fra. Dette kræver blot, at ventilen tåler gennemstrømning i den pågældende retning.


Aktuatoren

Varmt vand fra solens trevejsventiler skiftes af en såkaldt termoaktuator, hvor det er en lille væskefyldt ampul, der opvarmes, når ventilen får strøm. Væskens udvidelse under opvarmning giver det tryk, der påvirker ventilens knebel og udløser skiftet. Når strømmen forsvinder, går ventilen efter et minut eller to tilbage til udgangspositionen.

Aktuatorerne fås i to udgaver, hhv. strømløs åben eller strømløs lukket. Til tovejsventilen vælges normalt den strømløst lukkede aktuator, der først åbner for flowet, når aktuatoren får strøm. Trevejsventilen kan kombineres med begge aktuatorer, men dens funktion ”vendes om”, alt efter hvilken aktuator der vælges.

Der findes mange andre typer motorer og ventiler end de her omtalte, f.eks. hvor aktivering sker ved en 90° drejning, lige som man åbner og lukker for en kuglehane eller en shunt. De kan være nødvendige, f.eks. hvis åbning og lukning skal ske hurtigere end det er muligt med en ventil med termoaktuator.
Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu