Varmtvandsstationen

Begrebet Varmtvandsstation kommer fra Tyskland, hvor flere og flere fabrikanter tilbyder dette tiltalende alternativ til den gammelkendte varmtvandsbeholder.

Systemernes fællestræk er, at de indeholder en pladevarmeveksler, hvor varmen overføres til det brugsvand, der skal opvarmes.

Fjernvarme

Energi-inputtet til varmeveksleren i fjernvarmesystemer styres ved at åbne og lukke en ventil. Det kan lade sig gøre, fordi værket leverer pumpetrykket. Et eksempel på sådan en konstruktion er den danske fjernvarme-"varmeveksler" "Termix One" (smukt designet af Jacob Jensen) som i virkeligheden også er en varmtvandsstation.

De færreste fjernvarmeværker er begejstrede for denne løsning, hvor fjernvarmevæsket leverer den nødvendige varmeenergi på sekund-for-sekund-basis, fordi den stiller meget store krav til værkernes spidslast-kapacitet. Det kræver nemlig typisk mere energi at opvarme vand i gennemstrømning til en enkelt bruser, end der bruges til at opvarme et helt hus. Derfor giver det rigtigt god mening at kombinere varmtvandsstationen med en buffer, hvor der over længere tid kan opsamles energi til den intense, men ret kortvarige indsats med at lave varmt vand.

Solvarmeanlæg med buffer

I systemer med buffer må vi selv befordre varmen fra bufferen ud i varmtvandsstationens varmeveksler. Det sker ved hjælp af en kraftig pumpe. Også veksleren skal være ret kraftig for at kunne følge med, når der tappes meget varmt vand.

Den østrigske styringsfabrik TA (Technische Alternative) har patenteret et yderst velfungerende system til styring af varmtvandsproduktionen.

Systemet virker på den måde at pumpen, der tilfører energi, styres meget præcist af et PWM-signal. Teknikken er beskrevet i artiklen om omdrejningsregulering.

Pumpen styres ud fra temperatursignalet fra en ultrahurtig føler, et strikkepinds-lignende metalspid der monteres i varmevekslerens udgang. Hermed er det i de fleste tilfælde muligt at opnå en varmtvandstemperatur, der kun svinger få grader fra det ønskede.


I forhold til en traditionel varmtvandsbeholder byder varmtvandsstationen på en række fordele.

  • Hygiejne: Det varme vand laves altid helt friskt, sekunder før det bruges. Det er derfor, mht. bakterier og partikler lige så rent som det kolde vand - ingen legionella

  • Komfort og mindre vandspild: Der kan ved behov laves cirkulation på det varme vand uden de negative effekter for solvarmeydelsen som kendes ved traditionelle anlæg

  • Større anlægsydelse: Buffervandet, der opvarmer det kolde brugsvand, afkøles til tæt ved dettes temperatur, før det sendes retur til bufferens bund. Det betyder gode arbejdsbetingelser for solvarmen, der får noget ret koldt vand at opvarme

  • Vedligeholdelsesvenlighed og holdbarhed: Den rustfrit veksler er holdbar, nem at afkalke og koster ved evt. udskiftning mindre end 1/3 af en ny solvarmebeholder

Den gode afkøling, der opnås i varmtvandsstationen bidrager i sig selv til en forøgelse af solvarmeanlæggets ydelse på flere hundrede kWh pr. år. Det fremgår af en undersøgelse fra det svenske solenergiinstitut SERC: Modellering och simulering av tappvattenautomater i solvärmesystem.

Oprettet den 27.06.2017 Dele i solvarmeanlægget 0

Skriv kommentarSvar

Du skal være logget ind for at kommentere.

Sidst set

No products