Kombianlægget

Koncept

Det kombinerede brugsvands- og rumvarmeanlæg laver både varmt vand og centralvarme. Når varmtvandsbeholderen er varm, overføres resten af solvarmen direkte til centralvarmevandet og ledes ud i radiatorer og gulvvarmeslanger, præcis som hvis varmen kom fra fyret.


Opbygning

Kombianlægget indeholder samme dele som brugsvandsanlægget, plus en trevejsventil og en ekstern varmeveksler. Diagrammet viser kombianlæggets typiske opbygning.


Funktion

Anlægget fungerer som brugsvandsanlægget - tillægsfunktionen kommer her:

Når det varme brugsvand i beholderen når op på en forudindstillet temperatur, skifter trevejsventilen, så den varme solfangervæske pumpes til den eksterne varmeveksler. Samtidig tændes vekslerens pumpe, så centralvarmevandet strømmer gennem vekslerens sekundærside og tager solvarmen med ud i varmeanlægget.


Dimensionering

Varmtvandsbeholderens størrelse skal være præcis som i brugsvandsanlægget, ca. 60 liter pr. person. Solfangerarealet kan med fordel gøres større, så varme-dækningsgraden øges. Da anlægstypen ikke indeholder nogen lagringsmulighed for rumvarmen, er der dog grænser for, hvor stort det kan betale sig at lave det. Læs mere om anlæggets dimensionering under Hvor stort skal solvarmeanlægget være?


Ydelse

Kombianlægget kan dække helt op til 40% af husets totale energibehov til varme og varmt vand - mere, jo større anlæg og jo bedre isoleret huset er. Det lyder som elastik i metermål, men spændvidden kan illustreres med det følgende:
Dækningsgraden sammensættes af brugsvandsdækningen og rumvarmedækningen. Allerede det mindre brugsvandsanlæg dækker 50-60% af det årlige energibehov til produktion af varmt vand. En børnerig og badeglad familie i et velisoleret hus vil altså få en høj, samlet dækningsgrad, alene fordi deres energiforbrug til varmt vand er højt og rumvarmeforbrug lavt. Det omvendte vil selvfølgelig også gøre sig gældende! 
Til gengæld kan også mindre familier i gamle, energikrævende huse have stor gavn af solvarmen i sommerhalvåret, hvor en fugtig kælder kan blive væsentligt forbedret af et tilskud af gratis solenergi.


Integration med varmeanlæg

Brugsvandsmæssigt adskiller kombianlægget sig heller ikke på dette punkt fra brugsvandsanlægget. Centralvarmemæssigt fungerer solvarmeveksleren, når systemet opbygges som på tegningen her, som en ekstra kedel: Både solvarmen og fyret kan, samtidig eller hver for sig sende varme ud i centralvarmerørene.


Teknik og varianter

I ældre anlæg ser man ofte veksleren anbragt på centralvarmekredsens retur, så den hæver temperaturen, inden vandet går tilbage til fyret. Hæves temperaturen nu så meget, at vandet når den temperatur, fyret er indstillet på, så starter fyret ikke. Hæver solvarmeveksleren kun temperaturen lidt, så vil fyret alligevel køre, men bruge mindre energi, fordi vandet er forvarmet af solen.


Ulemper ved ”returopvarmning”

Hvis man har et kondenserende fyr, er man imidlertid ikke interesseret i for varmt returvand, fordi det nedsætter fyrets virkningsgrad. Desuden er det en fordel hvis solvarmen, når fyret ikke kører, ikke skal spildes på at opvarme fyr + skorsten.
 
Derfor anbefaler jeg den viste opbygning, hvor solvarme-veksleren monteres parallelt med fyret og forsynes med sin egen pumpe, som tændes af solvarmestyringen, når trevejsventilen skifter. Så føres solvarmen direkte ud i varmeanlægget uden om fyret, og både fyret og dets pumpe kan slukkes helt i sommermånederne.
 
Bemærk, at det store flow over kedlen i moderne gasfyr kan give en konflikt med solvarmeveksleren, der kan have svært ved at aflevere sin varme, parallelt med kedlen. Ofte kan problemet afhjælpes, blot ved at skrue lidt ned for fyrets pumpe.


Begrænset størrelse uden buffer

Et kombianlæg, der er udformet som beskrevet, vil ikke med fordel kunne laves med noget særlig stort solfangerareal, fordi man ikke kan gemme særlig meget varme i selve centralvarmesystemet.
 
Derfor bør solfangerarealet begrænses til max. 9-12 m² og anlægstypen fortrinsvis udføres i huse med et stort areal med gulvvarme og en tung gulvkonstruktion (beton/klinker), så energien kan lagres heri, og anlægget dermed dække en større del af husets varmebehov i forårs- og efterårsmånederne.
 
Du kan se vores forslag til sammensætning af kombianlæg og vores priser i produktmenuen under Kombianlæg.
Relaterede produkter
Relaterede artikler
Efterlad en kommentar
Efterlad et svar
Venligst login for at skrive en kommentar.

Menu

Menu