Solvarmeanlæg med buffer

Koncept

I solvarmeanlæg med buffertank indgår der, som navnet antyder en ”buffer”, en lagertank, hvor solvarmen kan gemmes. Dette giver mulighed for større solvarmedækning end kombianlægget, fordi en ”overproduktion” kan lægges på lager til senere brug. Den lagrede varme kan bruges til både varmt vand og rumopvarmning. Anlægstypen er specielt oplagt hvor fyringsanlægget (fastbrændsel) alligevel har behov for en buffer for at fungere ordentligt.

Bemærk, at et olie- eller gasfyr ikke opvarmer hele bufferen! Kun det allerøverste opvarmes af fyret, resten er reserveret til når solen kommer.

Opbygning

Solvarmeanlæg med buffer kan opbygges på forskellige måder. Det mest almindelige er vistnok en opbygning som solvarme-kombianlægget, men med en buffer i stedet for en ekstern varmeveksler. Vi anbefaler i stedet en alternativ opbygning, hvor man helt undgår en varmtvandsbeholder, se vores midi-maxianlæg.

Funktion

Anlægget fungerer som brugsvandsanlægget - tillægsfunktionen kommer her:
Når varmtvandsbeholderen har nået den valgte temperatur, skifter trevejsventilen, så resten af varmen tilføres buffertanken. Hvis brugsvandsbeholderen er ved at blive kold, og solen ikke længere skinner, føres der varme fra bufferen til brugsvandsbeholderens topspiral. Det varme vand i bufferen føres direkte ud i centralvarmeanlægget.


Dimensionering

Tommelfingerreglen for dimensionering siger 50-100 liter buffer pr. m² solfanger. Jo større anlæg, jo flere liter. For anlæg under ca 20 m² bruges ofte 60 liter buffer pr. m² solfanger. Jo større solfanger + buffer der vælges, jo mere af husets varmebehov kan man dække.


Ydelse

Nyere tyske ”solhuse” er udstyret med ca 30.000 liter buffer og ca 75 m² solfanger. Hermed dækkes tæt ved 100% af et velisoleret hus’ samlede opvarmningsbehov...læs mere i artiklen om Solvarmeanlæg med næsten 100% dækningsgrad.

I Danmark er en mere almindelig størrelse et solfangerareal på 8-15 m² og en buffer på 500-4.000 liter, de store størrelser oftest i kombination med træfyr, halmfyr eller lign. Her dækkes fra 15-45% af husets varmebehov af solen.


Integration med varmeanlæg

Når solen ikke kan opvarme bufferen tilstrækkeligt, må der fyres, så bufferen opvarmes og kan opvarme brugsvandet. Hvis der ikke en behov for rumvarme, kan den supplerende brugsvandsopvarmning også ske ved en elpatron øverst i varmtvandsbeholderen.


Teknik og varianter

Akkumuleringsbeholder – buffertank: Kært barn har mange navne, og flere udformninger. Den "klassiske" buffertank til brug sammen med solvarme er udstyret med indbygget varmeveksler: En spiral i tankens nederste del. Solfangerne tilsluttes spiralen via en pumpe/solvarmestation, og tanken opvarmes når den varme væske løber rundt i spiralen, der virker som en dyppekoger.
Ulempen ved denne opbygning er dels spiralens ringe evner som varmeveksler, der betyder at solvarmevæsken går halvvarm retur til solfangerne, dels at man hermed er bundet til at opvarme hele bufferen nedefra, hvilket kan tage rigtigt lang tid. Kan man ikke vente på det, starter fyret, selv om solen skinner.
Derfor indeholder de buffere, vi sælger flest af, ikke nogen spiral, men derimod et stort antal tilslutninger i forskellige højder. Til sådan en tank bruger man en ekstern varmeveksler til at overføre varme fra solvarmekredsens frostvæske.
Hvis der ikke er et fastbrændselsfyr, der bruger bufferen, kan den godt kobles ind og ud af centralvarmekredsen, alt efter om den indeholder varme eller ej. Ved hjælp af en trevejsventil dirigeres den afkølede retur fra radiatorer eller gulvvarmeanlæg ind i bunden, når toppen er varmere. Herved "skubbes" varmen fra toppen af tanken videre ud i varmesystemet, eller forvarmet videre til fyret.

Hos Varmt vand fra solen er vi imidlertid tilhængere af et andet princip, nemlig at alle varmekilder tilsluttes bufferen og holder den varm i toppen, hvis solen ikke kan.

Det er der (mindst) to grunde til:
  • Det forøger effektiviteten af de fleste varmekilder (gas- og oliefyr, varmepumper, pillefyr), hvis de får lov at køre længere ad gangen. Når disse tilsluttes bufferen, skal de både opvarme det vand, der løber rundt i huset OG 100-300 liter i bufferen, hvilket betyder længere gangtid og længere pause.
  • Det muliggør at bufferen, hvis den kombineres med en varmtvandsstation, erstatter den varmtvandsbeholder, man ellers skulle have haft. 
Buffertanken kan evt. samtidig anvendes af en brændeovn med gris eller et fastbrændselsfyr, som får en renere forbrænding og en højere nyttevirkning, hvis de får lov at køre længere tid af gangen med høj effekt, end hvis der "klatfyres".
 
Du kan læse mere om kombinationen buffertank, solvarmeveksler og varmtvandsstation under beskrivelsen af vores mini-/midi-/maxianlæg.
Oprettet den 06.02.2017 Anlægstyper 0

Skriv kommentarSvar

Du skal være logget ind for at kommentere.

Sidst set

No products