Home

Solvarme i Den Selvforsynende Landsby

I Den Selvforsynende Landsby på Sydfyn har flere installeret solvarmeanlæg fra Varmt Vand fra Solen. Det går hånd i...

Solvarme i Svanholms storkollektiv

Storkollektivet på Svanholm Gods har haft solvarmeanlæg i 10 år. Med nye solvarmebeholdere fra Varmt Vand fra Solen...

Hvilken besparelse giver et solvarmeanlæg?

Hvis du vil danne dig et indtryk af, hvilken økonomisk besparelse solvarmen vil betyde, er det mest præcise at se på...

Solvarmeanlæggets driftsomkostninger

De fleste solvarmeanlæg kører i mange år uden andre udgifter end pumpernes elforbrug.

Kan solvarme betale sig?

Man skulle tro at økonomien i et solvarmeanlæg hænger sammen med, hvor meget solen skinner, eller om man har et...

Miljø og samfundsøkonomi

Man hører af og til at solvarmeanlæg (solceller, elbiler, vindmøller, isolering osv.) aldrig tjener sig selv hjem,...

Artikler og links om økonomi

Hvad siger andre om økonomien i et solvarmeanlæg?

Tilskud til solvarme

Etablering af solvarmeanlæg støttes via Håndværkerfradraget og salg af anlæggets energibesparelse

Om anoder, kalk og korrosion

Hvor bruges en anode? Hvordan virker den? Hvorfor er der ingen anode i en bufferbeholder?

Om os

VARMT VAND FRA SOLEN blev startet i 2001 af arkitekt Niels Lyck...

Sommerhusanlægget

Solvarmeanlæg med klimastyring og fjernkontrol til det moderne sommerhus

Solvarmeanlæg med næsten 100% dækningsgrad

Med klimadebatten stiger interessen for solvarmeanlæg med meget stor dækningsgrad forhåbentlig snart igen.

Varmelagring

De systemer Varmt vand fra solen sælger bruger vand som lagringsmedium for solvarmen. For at kunne lagre mere...

Solvarmeanlægs-ejeres og installatørers egne hjemmesider (anlæg fra vvfs)

Eksempler på anlæg, vi har været involveret i, beskrevet af ejerne selv.

Solfangeren

Hvordan kender man en god solfanger fra en dårlig? Overordnet set må man sige at de bedste moderne solfangere er så...

Andre kilder til viden om solvarme

Links til artikler, rapporter og andre sider med mere viden om solvarme

Omdrejningsregulering af cirkulationspumper

Hvorfor kan det være en god idé at hastighedsregulere pumperne i et solvarme- og varmeanlæg? Og hvordan foregår det i...

Brugsvands-cirkulation

Hvis afstanden mellem éns varmtvandsbeholder og bad eller køkken er stor, oplever man at der går lang tid før det...

Hvor meget væske skal der bruges?

Her får du hjælp til at udregne solkredsens væskeindhold. Bruges ved indkøb af solvarmevæske og dimensionering af...

Valg af rør og pumpe i solkredsen

Mini-guide om rørtyper og –størrelser mv.

Solfangerens hældning, orientering og skyggeforhold

Hvad er den optimale hældning og orientering for en solfanger?

Menu

Menu